Sofware Maintenace

Software Maintenance” obejmuje wszystkie aktualizacje oprogramowania, bazy danych oraz wsparcie techniczne w okresie trwania “Software Maintenance".

  • Widok: